lördag 21 april 2012

Rapport rapporterar att internetberoende kan liknas vid alkoholberoende "I studien visade forskarna att den "grå" materian i hjärnan till viss del "förtvinat" hos de som ansågs internetberoende. Dessutom såg man att individernas totala hjärnyta hade minskat med mellan 10 och 20 procent, liknande de siffror man kan se hos drog- och alkoholberoende." http://svt.se/2.22584/1.2780661/sa_forandrar_internet_hjarnan Tydligen ska man hålla ögonen öppna efter dåligt humör, sämre prestation på jobbet osv. Det stämmer ganska bra in på mig när jag tänker på det! Dock handlar det nog inte om internetberonde. Å andra sidan, att sitta och blogga en lördag medan frun och barnen spelar fia. Jag kanske får se upp... 


Däremotre förbättras förmågan till beslutsfattande och kreativ verksamhet.  rapporteras senare i samma artikel att efter en vecka med internetanvändande hos äldre icke-användare. Det kanske finns något hopp ändå!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar