tisdag 6 mars 2012

Internet, RSS och bloggar bland lärarstudenter

Läser med inte så lite intresse utredningen "Internet och lärarutbildningen" från bla. KK-stiftelsen. Det är ett flertal saker man slås över, bland annat det faktum att den grupp av universitetsstuderande som borde vara mest intresserade av och insatta i användandet av t ex bloggar och RSS är de som minst använder den. Lärarstuderande borde ju kanske tänka lite mer på sin trovärdighet än vad som framgår av texten. Jag är givetvis fortfarande av den åsikten att den viktigaste orsaken till att lyckas med sin utbildning är att man har en bra lärare, men en lärare måste tillgodogöra sig de olika metoder som finns för att lära ut.

Jag läste inledningen och tänkte att det måste vara ett övergångsproblem, mina fördomar om internetanvändande fick mig att tro att det är en generationsfråga, att det givetvis måste vara så att yngre lärarstudenter använder t ex bloggar i större utsträckning av äldre.

Som ni kanske vet så var det inte fallet: Lärarstudenter som är äldre än 25 år uppger i högre utsträckning än de yngre lärarstudenterna att de tycker att kurslitteratur och vetenskapliga tidskrifter respektive internet är mycket viktiga kunskapskällor. De yngre lärarstudenterna är i högre grad neutrala till internets betydelse som kunskapskälla. 


Vidare konstateras: Andelen äldre lärarstudenter (26 år eller äldre) som använder bloggar som kunskapskälla är högre än andelen yngre lärarstudenter.


Förklaringen till det generellt låga användandet av internet ges i nästa stycke: Lärarstudenterna uppger i mycket låg utsträckning att deras lärare uppmuntrar dem att regelbundet följa några webbtidskrifter eller bloggar genom RSS-flöden (10 procent).


Det är över 10 år sedan jag själv gick på universitetet, men jag har en del kontakter kvar där, och från det
begränsade urvalet så kan jag bara instämma med ovanstående, det är få av de lärarna som använder sig av några internetbaserade hjälpmedel i sin undervisning. Det är ganska oroande läsning som avslutar utredningen, och man kan ju bara hoppas att denna undersökning som nu har några år på nacken, inte längre nedanstående är aktuellt:


Knappt hälften (47 procent) av lärarstudenterna anser att studierna har betydelse för kompetensen att använda internet som en kunskapskälla i det framtida yrkeslivet. Hur kan detta resultat tolkas? Betyder det att mer än hälften anser att nuvarande undervisning om internet är bristfällig eller internet inte ses en framtida kunskapskälla och att det därför inte finns anledning till varken ökad kännedomen eller användning?


Jag avslutar med en fråga till ni som passerat genom lärarutbildningen senare än mig själv, eller har större kunskaper om ämnet. Är ovanstående konstaterande något som fortfarande gäller på lärarutbildningen?

1 kommentar:

  1. Jag tycker att det var annorlunda. Färdig lärare sedan två och ett halvt år tillbaka från MAH. Mina lärare uppmuntrade till att använda digitala resurser och såg det som viktigt. Dock var deras egna kunskaper låga och de blev därför väldigt lätt imponerade om man lyckats använda ett verktyg de aldrig hört talas om eller sett tidigare.

    SvaraRadera